۳۲۲۲۷۸۶۶ Info@gau.ac.ir

شرح وظایف کمیته ها


 

الف: شرح وظايف كميته اصلاح الگوي مصرف؛

1- جمع‌آوری اطلاعات، شناخت وضع موجود بر اساس چک‌لیست استاندارد سازمان حفاظت محیط‌زیست در 7

حوزه (انرژی، آب، پسماند، کاغذ، حمل‌ونقل، خرید، تدارکات) و ارائه پیشنهاد‌ات و برنامه‌ها به شورای راهبری مدیریت سبز؛

2- اجرای برنامه‌های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز مؤسسه در حوزه اصلاح الگوی مصرف؛

3- مستندسازی و ارائه گزارش‌ها ادواری شرح اقدامات به شورای راهبری مدیریت سبز مؤسسه.

 

ب: شرح وظايف كميته فرهنگي و آموزشي؛

1- فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی کارکنان، اساتید و دانشجویان در خصوص مدیریت سبز از طرق تهیه بسته‌های فرهنگي و روش‌های اجرایي که به‌طور غیرمستقیم مدیریت سبز را نهادینه کند.

2- برگزاری دوره‌های آموزشي، نمایشگاه تخصصي، همایش‌ها و کارگاه‌های مدیریت سبز ویژه کارکنان، اساتید و دانشجویان و تبادل تجارب با نهادهای ملي و بین‌المللی؛

3- استفاده از فن‌آوری‌های نوین نظام آموزشي (کلاس هوشمند، محتوای آموزشي و آزمون هوشمند)؛

4- ارتقاء دانش همگاني با انتشار محصولات علمي و کاربردی منتشرشده درزمینهٔ بهینه‌سازی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدید پذیر و استفاده از ظرفیت رسانه‌های عمومي در جهت فرهنگ‌سازی عمومي؛

5- مستندسازی و ارائه گزارش‌ها ادواری شرح اقدامات به شورای راهبری مؤسسه.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 23 تیر 1400 - 09:23